Reformy na Ukrainie z pomocą Polaków

Prezes Najwyższej Izby Kontroli wziął udział w konferencji, która inaugurowała proces reformy służby (...)

Reklamy usług finansowych - postępowania UOKiK

Zrozumiałe, czytelne i jednoznaczne – takie powinny być reklamy i oferty produktów finansowych, (...)

NIK prześwietlił program wyprawka szkolna

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło w ostatnich latach środki na realizację rządowego programu (...)

Temat dnia

fot

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z naczelną zasadą obowiązującą w stosunkach pomiędzy wspólnikami spółki (...)

fot

Zaliczka i jej funkcja w prawie cywilnym

Pojęcie zaliczki należy wyraźnie odróżnić od pojęcia zadatku. Różne są podstawy (...)

Naszym zdaniem

fot

Koniec z zaniżaniem odszkodowań OC?

Jak się okazuje, zakłady ubezpieczeń dbają głównie o swoje własne interesy ? nie o interesy ubezpieczonych. (...)

fot

Będzie łatwiej o mieszkanie dla młodych

Większe dopłaty i możliwość nabycia mieszkania spółdzielczego. To główne zmiany przygotowane (...)

Blog

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym a możliwość

Jednym ze sposobów dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń cywilnych jest złożenie przez pokrzywdzonego (...)

Pozwanie osoby fizycznej wymaga znajomości adresu zamieszkania

Jednym ze sposobów dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń cywilnych jest złożenie przez pokrzywdzonego (...)

Orzecznictwo

Czy droga konieczna musi umożliwiać przejazd samochodem?

Sąd Najwyższy rozpatrywał zagadnienie prawne na kanwie sprawy o odpowiedni dostęp do drogi publicznej (...)

Sąd nie może zawiesić postępowania w braku PESEL pozwanego

W 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, na mocy której dla właściwego (...)