Oszustwa na paliwie. NIK ujawnia raport

Urzędy miar niezwykle rzadko - bo raz na kilka, kilkanaście lat - sprawdzają, czy dystrybutory na (...)

W życie weszła nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

30 marca weszła w życie nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych (...)

MSW przygotowało Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019

W Polsce, jak dotąd, ryzyko ataku terrorystycznego utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. Nie (...)

Temat dnia

Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Za każdy (...)

fot

Pełnomocnictwo a prokura?

Zarówno prokurent, jak i pełnomocnik działają w imieniu i ze skutkami dla reprezentowanego, (...)

Naszym zdaniem

fot

Koniec z zaniżaniem odszkodowań OC?

Jak się okazuje, zakłady ubezpieczeń dbają głównie o swoje własne interesy ? nie o interesy ubezpieczonych. (...)

fot

Będzie łatwiej o mieszkanie dla młodych

Większe dopłaty i możliwość nabycia mieszkania spółdzielczego. To główne zmiany przygotowane (...)

Blog

Rejestracja spółki i aktualizacja jej danych – kiedy osobny formularz

Nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie 1 grudnia 2014 r., (...)

Wygaszenie i cofnięcie zezwolenia strefowego na nowych zasadach

Nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie 1 grudnia 2014 r., (...)

Orzecznictwo

Czy droga konieczna musi umożliwiać przejazd samochodem?

Sąd Najwyższy rozpatrywał zagadnienie prawne na kanwie sprawy o odpowiedni dostęp do drogi publicznej (...)

Sąd nie może zawiesić postępowania w braku PESEL pozwanego

W 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, na mocy której dla właściwego (...)