Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Temat dnia

Obliczenie zachowku a darowizna

fot

Obliczenie zachowku a darowizna

Na wstępie wskazać należy, iż wątpliwości może budzić fakt czy prawo do zachowku powstaje również (...)

Podział majątku wspólnego konkubentów

fot

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie regulują wprost zasad podziału majątku osób, które (...)

Jak wyrobić paszport?

fot

Wyjeżdżasz za granicę? Jeśli wyjeżdżasz poza Unię Europejską — musisz mieć paszport. Dowiedz (...)

Porady dnia

Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

PRAWO CYWILNE

Chcę w jednym postępowaniu dochodzić zasiedzenia dwóch sąsiednich działek. Podstawa zasiedzenia jest ta sama. Wezwanym uczestnikiem będzie również ta sama osoba. Rozumiem, że w tej sytuacji mogę dochodzić obu roszczeń jednym pozwem w jednym postępowaniu. Czy w tej sytuacji wpis

Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej

PRAWO CYWILNE

Nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Właścicielem nieruchomości, na której ma być ustanowiona służebność drogi koniecznej jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Czy podmiot Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest zobowiązany do żądania

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

PRAWO CYWILNE

Użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem mieszkalnym wygasło w związku z upływem czasu, na jaki zostało ustanowione, a użytkownik wieczysty nie złożył wniosku o przedłużenie użytkowania wieczystego. W jaki sposób można teraz uregulować stan prawny nieruchomości?

Prawo Pracy

W domach pomocy społecznej i innych placówkach ma być lepiej

fot

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości czy poszerzenie katalogu zwalniania z opłat – to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt ustawy

Więcej na świadczenia opieki zdrowotnej

fot

W związku z dobrą sytuacją finansową budżetu państwa wydatki na ochronę zdrowia w 2017 roku zostały zwiększone ponad środki zaplanowane pierwotnie w ustawie budżetowej. Ponadto wkrótce wejdzie w życie ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

Weterani zwolnieni z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

fot

Celem nowelizacji jest wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia członków Korpusu z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek, w części lub całkowicie.

Kiedy musisz powołać służbę bhp?

fot

Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, to ma obowiązek utworzyć w swoim zakładzie pracy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W dotychczasowym stanie prawnym, jeżeli pracodawca

Prawo Rodzinne

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

fot

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeśli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

fot

Zgodnie z art. 28[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka podczas trwania

Czy już w sprawie o rozwód możliwy jest podział majątku dorobkowego przez małżonków?

fot

Zasadniczo i najczęściej podział majątku dorobkowego dokonuje się po uzyskaniu przez małżonków rozwodu, gdzie zainteresowani mogą podzielić swoje dobra, czy to w drodze umowy, czy też w drodze odrębnego postępowania sądowego.

Rozwód - wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

fot

Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Prawo w biznesie

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

fot

Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. 

Reforma Krajowego Rejestru Sądowego?

fot

Rządowy projekt przewiduje ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. Zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Natychmiastowa wykonalność wyroku

fot

W większości przypadków decydując się na drogę sądowego dochodzenia roszczenia liczyć należy się z tym, że samo wydanie korzystnego rozstrzygnięcia (wyroku lub postanowienia) nie oznacza od razu, że druga strona zachowa się zgodnie z treścią orzeczenia i uczyni zadość naszemu

Oszukańcze firmy będą zwalczane

fot

Celem przygotowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości zmian jest umożliwienie zdecydowanej walki z nieuczciwymi firmami, które oszukują zwykłych obywateli, a także narażają na straty polskie państwo. Nowe rozwiązania mają sprawić, że ofiarom nieuczciwych procederów łatwiej

Prawo cywilne

Black Friday - nie daj się zrobić w konia

fot

W piątek 24 listopada sklepy będą kusić obniżkami. Na wyprzedażach masz takie same prawa jak zwykle. Nie ma znaczenia, że towar został przeceniony, chyba że przyczyną obniżki była konkretna wada i zostałeś o niej poinformowany.

Niebezpieczeństwa związane z inwestowaniem w tzw. monety czy tokeny

fot

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 22 listopada 2017 r. wydała komunikat dot. inwetstowania w tzw. monety czy tokeny. W ostatnim czasie w Europie i na Świecie można zaobserwować gwałtowny wzrost natężenia zjawiska określanego mianem Initial Token Offerings (ITOs) lub też Initial Coin

Informowanie o cenach

fot

Musisz wiedzieć, za ile kupujesz. Cena musi być czytelna, widoczna i jednoznaczna. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK skontrolowała, jak sprzedawcy informują o cenach. Inspektorzy sprawdzili prawie 64 tysiące partii produktów. Zastrzeżenia wzbudziło tylko 4 tys. partii

Jak odzyskać nadpłaty za usługi telekomunikacyjne?

fot

UOKiK sprawdził, jak czterej najwięksi operatorzy rozliczają nadpłaty po zakończeniu umowy. Zdaniem urzędu, operatorzy powinni informować o wysokości nadpłaty i możliwości jej zwrotu. UOKiK radzi, jak możesz się o nią ubiegać.

Prawo administracyjne

W domach pomocy społecznej i innych placówkach ma być lepiej

fot

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości czy poszerzenie katalogu zwalniania z opłat – to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt ustawy

Kodeks urbanistyczno-budowlany - nowy tekst projektu

fot

Opublikowano nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, będącą efektem prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Co dalej z reformą gospodarowania przestrzenią?

Ciszej proszę - następstwa zakłócania ciszy nocnej

fot

Prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył przykrych następstw zakłócania ciszy nocnej. Nasz spokojny sen wpływa na sprawne funkcjonowanie organizmu za dnia, dlatego warto go bronić.

Weterani zwolnieni z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

fot

Celem nowelizacji jest wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia członków Korpusu z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek, w części lub całkowicie.

Prawo karne

Jak e-sąd wydaje nakazy zapłaty?

fot

Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. 

Zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzacji

fot

Nowelizacja ustawy o Prawie prasowym dotyczy autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona

Oszukańcze firmy będą zwalczane

fot

Celem przygotowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości zmian jest umożliwienie zdecydowanej walki z nieuczciwymi firmami, które oszukują zwykłych obywateli, a także narażają na straty polskie państwo. Nowe rozwiązania mają sprawić, że ofiarom nieuczciwych procederów łatwiej

Będą kary za cofanie liczników samochodowych

fot

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych samochodach. Np. za każde „przekręcenie” licznika będzie grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia –

Blog

Jakie będą skutki konwencji MLI?

Aktualnie trwa w Polsce proces ratyfikacji Konwencji wielostronnej modyfikującej zasady przewidziane (...)

Nowe znaki towarowe – nowe możliwości

Aktualnie trwa w Polsce proces ratyfikacji Konwencji wielostronnej modyfikującej zasady przewidziane (...)

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika