Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Temat dnia

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

fot

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

Jak rozumiane jest pojęcie przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, (...)

Odwołanie i rezygnacja z funkcji członka zarządu

fot

W którym momencie wygasa mandat członka zarządu? Czy zawsze można odwołać członka zarządu? (...)

Jak zgłosić otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny, aby nie płacić podatku?

fot

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać (...)

Porady dnia

Opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia

PRAWO CYWILNE

Chcę w jednym postępowaniu dochodzić zasiedzenia dwóch sąsiednich działek. Podstawa zasiedzenia jest ta sama. Wezwanym uczestnikiem będzie również ta sama osoba. Rozumiem, że w tej sytuacji mogę dochodzić obu roszczeń jednym pozwem w jednym postępowaniu. Czy w tej sytuacji wpis

Wynagrodzenie za służebność drogi koniecznej

PRAWO CYWILNE

Nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Właścicielem nieruchomości, na której ma być ustanowiona służebność drogi koniecznej jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Czy podmiot Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest zobowiązany do żądania

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

PRAWO CYWILNE

Użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem mieszkalnym wygasło w związku z upływem czasu, na jaki zostało ustanowione, a użytkownik wieczysty nie złożył wniosku o przedłużenie użytkowania wieczystego. W jaki sposób można teraz uregulować stan prawny nieruchomości?

Prawo Pracy

Zmiany w opiniowaniu inwestycji dla podmiotów leczniczych

fot

Weszła w życie nowelizacja, która zmienia przepisy dotyczące m.in. tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), czyli opiniowania inwestycji dla podmiotów leczniczych.

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

fot

Starość nie radość, młodość nie wieczność rzecze przysłowie. Zazwyczaj wiek pracownika jest dla niego zaletą. Im człowiek starszy, tym większe posiada doświadczenie zarówno zawodowe jak i życiowe. Czasem jednakże zdarzyć się może, iż wiek ten będzie stanowił ciężar. Pracodawca

Chałupnictwo - uprawnienia zatrudnionych w systemie nakładczym

fot

Każdy słyszał o chałupnictwie, ale nie każdy o pracy nakładczej; a mało kto wie, iż jest to dokładnie to samo. W czasach, gdy język prawniczy staje się coraz mniej zrozumiały, coraz więcej osób stara się nim posługiwać, by wykorzystać jego nieznajomość u innych, a zwłaszcza

500+ na nowy okres świadczeniowy

fot

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o „500+” na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”. Im

Prawo Rodzinne

Powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych

fot

Rządowy projekt, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, zawiera między innymi kolejne rozwiązania zwiększające skuteczność ściągania alimentów. Dłużnicy alimentacyjni będą wpisywani do Krajowego Rejestru Zadłużonych – w całości jawnego i dostępnego przez internet. Propozycja

Egzekucja alimentów ma być skuteczniejsza

fot

Elektroniczny przepływ informacji w sprawie dłużników alimentacyjnych między służbami i  instytucjami a komornikami sądowymi oraz sankcje za nielegalne zatrudnienie oraz aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych – te i inne zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie

Powstanie obowiązku alimentacyjnego dziadków względem wnuków

fot

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest

Nierówne udziały przy podziale majątku małżonków

fot

Co do zasady, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej małżonkowie posiadają równe udziały w majątku wspólnym, zgromadzonym podczas trwania małżeństwa, niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Zasada równych

Prawo w biznesie

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

fot

Płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane poprzez specjalne rachunki powiernicze, aby podwykonawcy otrzymali zapłatę za wykonane prace. Powstanie też Komisja Inwestycji Drogowych, która ma zapobiec bezzasadnemu kwestionowaniu przez koncerny

Zmiana pokoleniowa w firmach będzie łatwiejsza

fot

Tylko na podpis prezydenta oczekuje już ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Kupujesz przedsiębiorstwo lub jego część? - Sprawdź zaległości podatkowe zbywcy!

fot

Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł

Szybsze przedawnianie roszczeń

fot

Nowelizacja skróciła podstawowe terminy przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat, przy czym pozostawiła bez zmiany termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawo cywilne

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

fot

Płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane poprzez specjalne rachunki powiernicze, aby podwykonawcy otrzymali zapłatę za wykonane prace. Powstanie też Komisja Inwestycji Drogowych, która ma zapobiec bezzasadnemu kwestionowaniu przez koncerny

Jak rozwiązać spór przez internet?

fot

Platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą zarządza Komisja Europejska, ma pomóc sprzedawcom rozstrzygać spory z klientami internetowymi bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Można z niej korzystać w przypadku każdego sporu umownego w związku z

Zmiana pokoleniowa w firmach będzie łatwiejsza

fot

Tylko na podpis prezydenta oczekuje już ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Jak zawrzeć umowę o dzieło?

fot

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny (np. namalowanie obrazu, zrobienie fotografii czy sporządzenie

Prawo administracyjne

Nie będzie transmisji z lokali wyborczych i inne zmiany w prawie wyborczym

fot

Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu realizację postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Poza tym weszło w życie rozporządzenie o przesyłkach w głosowaniu korespondencyjnym.

Medycyna na UKSW

fot

Nowelizacja zakłada utworzenie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunku lekarskiego i prowadzenie go w nowo powołanym Collegium Medicum.

500+ na nowy okres świadczeniowy

fot

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków online o „500+” na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych, które chcą dopiero dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500+”. Im

Co sądzisz o zmianie czasu?

fot

Komisja Europejska postanowiła zapytać mieszkańców UE, czy chcą zmian w kwestii zmiany czasu. Konsultacje potrwają do 16 sierpnia 2018 r. Wyraź swoją opinię!

Prawo karne

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

fot

Zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym może być umorzona, odroczona albo rozłożona na raty, jeżeli natychmiastowe ich ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub

Zmiany powrotne w IPN

fot

Sejm błyskawicznie znowelizował ustawę o IPN. Zmiana uchyla artykuł przewidujący odpowiedzialność karną za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. 

Sąd musi uwzględnić zatarcie skazania

fot

Sądy dwóch instancji skazały oskarżonego za kierowanie samochodem po pijanemu, nie dostrzegając zatarcia jego kary za takie samo wcześniejsze przestępstwo. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO jako oczywiście zasadną.

Sprawa drukarza i fundacji LGBT

fot

Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego w sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wydruku materiałów promocyjnych dla fundacji działającej na rzecz środowisk LGBT.

Blog

Śmierć przedsiębiorcy nie zakończy bytu przedsiębiorstwa –

To już ostatni z cyklu wpisów wprowadzających w temat zarządu sukcesyjnego. Dziś słów kilka o (...)

Śmierć przedsiębiorcy nie zakończy istnienia przedsiębiorstwa

To już ostatni z cyklu wpisów wprowadzających w temat zarządu sukcesyjnego. Dziś słów kilka o (...)

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika