Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Wiadomości

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) w Polsce

Projekt zmian w kodeksie postępowania karnego

Projekt rozporządzenia o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy

Ile zapłaci lekarz za wpis do rejestru indywidualnych praktyk?

Projekt ustawy o podatku ekologicznym od samochodów w Sejmie

Interpretacja wyłączająca współodpowiedzialność SP za zobowiązania wobec pracowników, zaciągnięte przed przekształceniem ZOZ w samodzielną jednostkę budżetową, godzi w zasadę równości

Ustalone opłaty za pobyt dziecka w świetlicy czy mieszkanie w bursie

Projekt o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

Czy należy się zwrot całej sumy od nieprzyjętej kasacji?

Przepis uzależniający prawo do świadczenia przedemerytalnego dla pracowników byłych PGR - ów od posiadania w tym dniu statusu bezrobotnego, jest niezgodny z Konstytucją

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika