Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Wiadomości

Wniesienie skargi na wyrok arbitrów w postępowaniu o zamówienie publiczne

Obowiązywanie przepisów ustawy uznanych za niezgodne z Konstytucją

Nowa wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego

Zrzeczenie się prawa pierwokupu

Podstawa prawna orzeczenia sądu o przyznaniu prawa do lokalu socjalnego

Wszczęcie postępowania w sprawie ponownego ustalenia prawa do emerytury albo renty lub ich wysokości

Odpowiedzialność banku za następstwa utraty blankietów czekowych

Odmowa sporządzenia kasacji

Wymagane zapisy w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika