Abonament RTV w 2014 roku. Ceny pójdą w górę

21.05.2013
lemoniada/iStockphoto
(fot. lemoniada/iStockphoto)

Od 1 stycznia 2014 roku opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 5,90 złotego miesięcznie, a opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego 19,30 zł miesięcznie.

Przy opłacaniu abonamentu za okres dłuższy niż jeden miesiąc przysługują ulgi w opłatach. Opłatę abonamentową wnosimy do 25 dnia każdego miesiąca. Opłaty na poczet 2014 roku, według nowych stawek, można będzie wnosić już od 30 maja bieżącego roku.

Do końca 2013 roku obowiązują stawki 5,65 złotego miesięcznie za używanie odbiornika radiowego i 18,65 złotego miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego.

(krrit.gov.pl)

Komentarze: Abonament RTV w 2014 roku. Ceny pójdą w górę


Dodaj komentarz