Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Zakupy Polaków na unijnym rynku

17.10.2008

W ciągu ostatniego roku 16% Polaków robiło zakupy w innym kraju unijnym. Najczęściej kupujemy z miejsca zamieszkania (35%) - przez Internet lub telefonicznie - albo podczas zagranicznych urlopów lub podróży służbowych (13%). Tylko jeden na dziesięciu (9%) wyjeżdża za granicę wyłącznie na zakupy - takie dane przynosi specjalny Eurobarometr poświęcony ochronie konsumentów na unijnym rynku wewnętrznym. 

W skali całej UE 25% respondentów kupowało w ubiegłym roku towary za granicą. Przeciętny Europejczyk wydał na ten cel średnio ok. 800 €. 51% obywateli, którzy przynajmniej raz robili takie zakupy, wydało między 51 a 500 €.

W Polsce największa grupa badanych (32%) przeznaczyła na zakupy od 101 do 500 €. Obywatele ze strefy euro z reguły kupują za większe kwoty niż ci spoza niej. Dzieje się tak za sprawą większej przejrzystości cen i możliwości ponadgranicznych porównań.

W porównaniu z rokiem 2006 w roku 2007 znacznie wzrósł udział procentowy respondentów kupujących towary zagraniczne przez internet - w skali europejskiej o 6% (średnia w UE-27 - 33%), w Polsce o 8% (ogółem - 26%). Dostęp do sieci we własnym domu w sposób znaczący podnosi konsumpcję towarów nabywanych drogą elektroniczną. Średnio 56% respondentów krajów unijnych, posiadających łącze internetowe, przynajmniej raz w ciągu zeszłego roku dokonało zakupu online - w Polsce kwota ta wyniosła nawet 61%.

Obok internetu zwiększył się w UE-27 w porównaniu z rokiem 2006 - choć w dużo mniejszym stopniu (przyrost o 1%) - udział konsumentów nabywających towary zagraniczne drogą wysyłkową (ogółem 28%). W Polsce kwota kupujących za pośrednictwem katalogów, za zamówieniem pocztowym, itp. wyniosła 16% i pozostała w stosunku do poprzedniego badania niezmieniona.

Jednoprocentowy wzrost średniej europejskiej odnotowano również w przypadku zakupów drogą telefoniczną (ogółem 16%). Podobnie i w tym zakresie udział konsumentów polskich w porównaniu z rokiem 2006 nie uległ zmianie (6%).

Przy zakupie produktów Polacy za najważniejsze kryterium uznają cenę (84%), na drugim miejscu markę (59%), a dopiero na końcu (39%) bezpieczeństwo produktu.

Dla obywateli całej Unii liczy się również na pierwszym miejscu - choć nie w tak wysokim stopniu jak w przypadku Polski - cena. Dużo większą wagę europejscy konsumenci przywiązują natomiast do bezpieczeństwa (50%), a mniejszą do marki nabywanego produktu (49%).

Wśród aspektów chroniących konsumenta Polacy najwyżej oceniają prawo do wymiany, reparacji, zniżki ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży (tego zdania była w 2007 r. połowa respondentów), na drugim miejscu prawo do anulowania zamówienia w konkretnym terminie, bez podania powodu (46%) oraz przejrzystą politykę cenową (33%). Zgodność co do pierwszego z aspektów wyraża również ogół obywateli Unii (48%), przy czym hierarchia drugiego i trzeciego aspektu jest w skali europejskiej minimalnie odwrócona (odpowiednio 40 i 41%).

W przeciągu ostatniego roku 16% Europejczyków przynajmniej raz w oficjalny sposób (pisemnie, telefonicznie lub osobiście) reklamowało wcześniej zakupiony towar - podobnie robiło też 16% Polaków, co stanowi kwotę najwyższą w grupie 12 nowych krajów członkowskich. Spośród korzystających z tej usługi 60% polskich respondentów było zadowolonych, 37% niezadowolonych z otrzymanej odpowiedzi. Kwota ta plasuje Polskę w pierwszej dziesiątce krajów UE-27 zadowolonych z realizacji prawa do reklamacji (średnia europejska to 51% pozytywnie i 47% negatywnie oceniających wynik złożonego wniosku reklamacyjnego).

Średnio 16% unijnych konsumentów skorzystało w minionym roku z prawa gwarancji na zakupiony towar, domagając się jego wymiany, reperacji, zniżki ceny, bądź anulowania umowy sprzedaży - niewiele mniej, bo 14%, w Polsce. W obu przypadkach (UE-27 i PL) zanotowano jednopunktowy wzrost udziału procentowego badanych w stosunku do roku 2006. Tylko 9% polskich konsumentów (to jeden z sześciu najgorszych wyników w Unii) skorzystało natomiast z prawa anulowania umowy sprzedaży towarów zamówionych przez Internet, telefonicznie lub drogą wysyłkową tuż po złożeniu zamówienia. Dla porównania średnia kwota europejska sięgnęła 19%. O 3% wzrósł przy tym w Polsce (89%), a o tyle samo zmalał w Unii (79%) udział respondentów, którzy w ostatnim roku ani razu nie zrobili użytku z tego prawa.

O 6 punktów zwiększyła się w Polsce w porównaniu z rokiem 2006 liczba obywateli mających poczucie, że ich prawa konsumenckie są odpowiednio chronione (ogółem 45%).

Komentarze: Zakupy Polaków na unijnym rynku


Dodaj komentarz

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika