Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Zasiłek wychowawczy 2015 - komu przysługuje?

09.01.2015
www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

400 złotych miesięcznie należy się każdej matce, która przebywa na urlopie wychowawczym. Aby otrzymać zasiłek, dochód na jedną osobę nie może jednak przekroczyć kwoty 574 zł. Zasady takie obowiązywać będą przez cały obecny okres zasiłkowy trwający od listopada 2014 roku do 31 października 2015.

Osoby z prawem do zasiłku rodzinnego mogą skorzystać z różnych dodatków, które podreperują rodzinny budżet. Jednym z nich jest tzw. zasiłek wychowawczy, czyli dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Zobacz także: Zasiłek macierzyński - wysokość, zasady przyznawania.

Komu przysługuje zasiłek wychowawczy?

O zasiłek może się starać jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka. Ważne, żeby była to osoba, która ma prawo do urlopu wychowawczego, a dziecko nie skończyło czwartego roku życia. Wsparcie przysługuje do ukończenia urlopu wychowawczego, maksymalnie przez okres 24 miesięcy.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy mamy pod opieką bliźniaki lub wieloraczki. Wtedy 400 zł będzie się należało przez okres 36 miesięcy. Gdy opieka dotyczy dziecka niepełnosprawnego lub z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, to zasiłek wychowawczy będzie wypłacany przez 72 miesiące.

Należy zaznaczyć, że nawet jeśli dwoje rodziców przebywa na urlopie wychowawczym, to wspomniany dodatek będzie przysługiwał tylko jednemu z nich. Możliwe jest również otrzymanie dodatku przez osobę samotnie wychowującą dziecko, która nie ma zasądzonych alimentów od drugiego rodzica.

Ważne jest kryterium dochodowe

O pieniądze mogą starać się tylko te rodziny, w których dochód na jedną osobę nie przekroczył 574 zł netto (wliczając narodzone dziecko). W przypadku domów, w których są dzieci niepełnosprawne lub z umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności, próg będzie wynosił 644 zł. Stawki te obowiązują od 1 listopada 2014 roku (do tej daty wysokość tej kwoty wynosiła odpowiednio 539 i 623 zł). Podwyżka przewidziana na listopad 2015 roku - to dobra wiadomość dla starających się o zasiłek - niekiedy bowiem o odmowie przyznania zasiłku decydowały dosłownie złotówki. Teraz dochód w rodzinie będzie mógł być większy.

Kiedy nie będzie dodatku?

Wsparcie nie przysługuje w każdej sytuacji. Nie dostaną go rodzice lub opiekunowie, którzy:

- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowali krócej niż przez 6 miesięcy,
- pracują w okresie korzystania z urlopu i uniemożliwia im to sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,
- w okresie urlopu wychowawczego korzystają z zasiłku macierzyńskiego.

Na pieniądze nie można również liczyć, gdy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, z której korzysta przez więcej niż 5 dni w tygodniu. Wyjątkiem będzie przebywanie dziecka w zakładzie opieki zdrowotnej – wtedy dodatek się należy.

Trzeba wypełnić wniosek i zebrać dokumenty

Wniosek o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego musimy złożyć w regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Formularz dostaniemy na miejscu. Część ośrodków udostępnia je na swoich stronach internetowych, więc możemy wypełnić go w domu.

Musimy do niego dołączyć następujące zaświadczenia:

- od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został on udzielony oraz na które dziecko,
- potwierdzające minimum sześciomiesięczne zatrudnienie bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- z ZUS o opłaconych składkach społecznych,
- od lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku lub przedszkolu,
- z ośrodka szkolno-wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki,
- z Urzędu Skarbowego o przychodzie za zeszły rok podatkowy (odrębne dla żony i dla męża).

Za złożenie wniosku i rozpatrzenie go przez urzędników nie zapłacimy ani złotówki. O tym, czy pieniądze zostały przyznane dowiemy się w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2012 poz. 959)

Komentarze: Zasiłek wychowawczy 2015 - komu przysługuje?


Dodaj komentarz

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika