Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

30.11.2018
www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ma w założeniu służyć zapewnieniu przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, o ile ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez tych inspektorów.

Pracownik wykonujący czynności kontrolne będzie zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywałby się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez tego pracownika.

Co dokładnie przewiduje ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy? 

Nowelizacja zobowiązuje do składania przez kontrolerów Państwowej Inspekcji Pracy pisemnych oświadczeń o prowadzeniu przez członków ich rodzin działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez pracowników PIP. Nowe przepisy mają zapewnić przejrzystość działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, jeśli ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez nich.

W wyniku senackich poprawek zdecydowano, że oświadczenie o wykonywaniu przez osoby najbliższe określonej działalności będzie składał nie tylko kontroler PIP, ale również pracownik nadzorujący kontrolę. Ma to sprzyjać transparentności funkcjonowania organów PIP. Senat uznał ponadto, że oświadczenie pracownika powinno dotyczyć wykonywania przez osobę najbliższą nie tylko działalności gospodarczej, ale także czynności na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej.

I tak, nowelizacja wprowadza regulację, zgodnie z którą pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne będzie obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego) działalności gospodarczej albo czynności na podstawie stosunku pracy lub innej podstawie prawnej, które mogą być przedmiotem kontroli prowadzonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. Oświadczenie to pracownik obowiązany będzie złożyć w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia na stanowisku pracownika nadzorującego bądź wykonującego czynności kontrolne.

Nowelizacja przewiduje również, iż pracownik nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne będzie obowiązany do dokonywania aktualizacji oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny aktualizacji.

Wzór oświadczenia określi Główny Inspektor Pracy, w drodze zarządzenia.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  


Komentarze: Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy


Dodaj komentarz

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika