Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

Leasing podatkowy

Zgodnie z przepisami podatkowymi, do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas (...)

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości, obligująca zamawiającego do (...)

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych?

Zamawiający w celu zweryfikowania, czy wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne rzeczywiście (...)

Kiedy umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna?

Umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych co do zasady podlegają regulacjom kodeksu cywilnego (...)

Kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego jest nieważne?

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzone poprawnie i zgodnie z przepisami daje (...)

Jak określić wartość zamówienia publicznego?

Określenie wartości zamówienia stanowi, obok opisu i określenia przedmiotu zamówienia, jedną z (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

Tryb negocjacji z ogłoszeniem może być stosowany, jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki (...)

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Zamawiający w celu zweryfikowania, czy wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne rzeczywiście (...)

Protest w postępowaniu o zamówienie publiczne - co zrobić gdy zamawiający narusza prawa wykonawcy? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jeśli jesteś uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i doszedłeś do wniosku, (...)

Niezależny obserwator w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Postępowania w sprawie zamówień publicznych o najwyższej wartości szacunkowej zamówienia podlegają (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika