Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

Ulgi podatkowe 2007 r. - ostatnia chwila, aby skorzystać!

Z roku na rok zmienia się katalog ulg i odliczeń podatkowych w PIT. Jedne ulgi znikają, a zamiast (...)

Co to jest i jak przebiega postępowanie sporne przed Urzędem Patentowym?

Co do zasady sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej (...)

Jak chronione są zbiorowe interesy konsumentów?

Ustawa antymonopolowa, jak potocznie nazywana jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma za (...)

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Z dniem 31 sierpnia 2007 r., w związku z uruchomieniem w Polsce pełnej funkcjonalności I fazy Systemu (...)

Skorzystaj z e-faktury!

Możliwość wystawiania e-faktur w obrocie gospodarczym wprowadzono rozporządzeniem w sprawie wystawiania (...)

Jak osoba niepełnosprawna może ubiegać się o środki na podjęcie działalności?

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca (...)

Jak ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną (...)

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

W zasadzie należy powiedzieć, że pracodawca ma mniej uprawnień niż pracownik. Pracownik może zarówno (...)

Co to jest patent europejski?

Patent europejski jest patentem udzielanym przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o (...)

Kiedy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedanej nieruchomości? - dotyczy nieruchomości nabytych do końca 2006 r.

Prawo podatkowe z różnymi czynnościami prawnymi wiąże określony skutek podatkowy. Inaczej (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika