Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

Jak podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej? - Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego

Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego może polegać na zmianie statutu spółki i emisji nowych (...)

Squeeze out-czyli wykupienie akcji drobnych akcjonariuszy

Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa handlowego możliwość wykluczenia ze spółki (...)

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

Komandytariusz może reprezentować spółkę na podstawie udzielonego mu zwykłego pełnomocnictwa (...)

Świadectwa tymczasowe, użytkowe i założycielskie w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna obok akcji, które są papierami wartościowymi, oraz są tytułem uczestnictwa w dochodach (...)

Księga akcyjna - treść i podmioty zobowiązane do jej prowadzenia

Każda spółka akcyjna powinna prowadzić księgę akcyjną, w której zapisywane są akcje imienne (...)

Prawa akcjonariuszy mniejszościowych w spółce akcyjnej

Fundamentalną zasadą funkcjonowania spółki akcyjnej jest zasada rządów większości nad mniejszością (...)

Obniżenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej

Wysokość kapitału zakładowego określa statut spółki akcyjnej. Kapitał ten nie może być niższy (...)

Zamówienia publiczne - negocjacje bez ogłoszenia

Ustawa Prawo o zamówieniach publicznych wprowadza szereg trybów udzielenia zamówień. Powszechnie (...)

Najprostsza metoda założenia spółki akcyjnej

Spółka akcyjna to typowa spółka kapitałowa. Celem jej utworzenia jest zwykle zebranie kapitału (...)

Spółka akcyjna w organizacji

Spółka akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Jest to wpis konstytutywny, tworzący podmiot (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika