Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

Co to jest umowa składu?

Przez umowę składu przedsiębiorca składowy zobowiązuje się do przechowania, za wynagrodzeniem, (...)

Zmiany w ksh - spółki osobowe

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej bądź zamierzasz założyć taką spółkę, (...)

fot

Mediacja przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada (...)

fot

Arbitraż przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada (...)

fot

Podziel się podatkiem z organizacją pożytku publicznego

Do końca kwietnia musimy rozliczyć się z podatku od dochodów osobistych (PIT) za 2008 rok. Podatek (...)

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

Nowe regulacje odstępują od wymogu posiadania świadectwa homologacji oraz dopuszczalnej ładowności, (...)

fot

Czas pracy lekarzy - pracowników zakładów opieki zdrowotnej

Czas pracy lekarzy uregulowany jest w sposób szczególny odbiegający od regulacji zawartej w Kodeksie (...)

Urzędnicy państwowi - nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy - podstawowe zasady i odrębności

Do urzędników państwowych należą np. prezydenci miast, pracownicy Kancelarii Sejmu i Senatu, pracownicy (...)

Jak wpłynąć na zmianę stronniczego sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym? Skład sądu

Skład sądu administracyjnego orzekającego w konkretnej sprawie jest okolicznością bardzo istotną (...)

Wywiad środowiskowy i ustalanie miejsca pobytu członka rodziny cudzoziemca oraz sprawdzenie lokalu cudzoziemca

Według ustawy o cudzoziemcach w toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy funkcjonariusze (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika