Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Na początku tej porady należy przedstawić relację dług – odpowiedzialność i określić jakie (...)

Skutki upadłości co do osoby upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Za moment ogłoszenia upadłości uznaje się moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości to moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek o ogłoszenie (...)

Skutki upadłości co do innych postępowań sądowych i administracyjnych - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości może skutkować zawieszeniem postępowania sądowego, administracyjnego, (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do stosunków majątkowych małżeńskich upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Aby odpowiedzieć na pytanie jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do stosunków majątkowych (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości powoduje, obok skutków dla osoby upadłego i skutków co (...)

Wyłączenia rzeczy i praw z masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Wyłączenie z masy upadłości polega na tym, że pewne określone przez prawo osoby mogą domagać (...)

Bezskuteczność czynności upadłego w stosunku do masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Bezskuteczność czynności prawnej jest instytucją, która ma chronić wierzyciela przed nieuczciwością (...)

Likwidacja majątku masy upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Prawo upadłościowe prowadzi do jak najkorzystniejszego zaspokojenia wierzycieli upadłego z majątku, (...)

Lista wierzytelności

Sporządzenie listy wierzytelności następuje w trzech etapach. Pierwszym z nich jest zgłoszenie wierzytelności, (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika