Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

Nieważność - kiedy zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzone poprawnie i zgodnie z przepisami daje (...)

Kiedy należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Ustawa o zamówieniach publicznych określa krąg podmiotów, które przy spełnieniu określonych przesłanek, (...)

Szczególne tryby postępowania - negocjacje, zapytanie o cenę a zamówienie z wolnej ręki (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zamówienie publiczne może być udzielone wyłącznie w jednym z sześciu trybów przewidzianych w ustawie. (...)

Czynności sądu i sędziego komisarza - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości kończy etap postępowania, który nazywa się postępowaniem (...)

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Właściwość sądu może być określona przez przepisy ustawy, umowy pomiędzy stronami oraz może (...)

Zarządzenia tymczasowe i postanowienia sądu - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

W momencie, gdy złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości i odpowiada warunkom, jakie nakłada (...)

Wniosek o ogłoszenie upadłości - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

W prawie upadłościowym jest dokładnie sprecyzowane, kto jest uprawniony do złożenia wniosku o ogłoszenie (...)

Odpowiedzialność cywilna dłużnika - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Na początku tej porady należy przedstawić relację dług – odpowiedzialność i określić jakie (...)

Skutki upadłości co do osoby upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Za moment ogłoszenia upadłości uznaje się moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Moment ogłoszenia upadłości to moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek o ogłoszenie (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika