Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

fot

Podmiot inwestujący według ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak należy rozumieć zwrot podmiot inwestujący, o którym (...)

fot

Praca w upale

W czasie upałów na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki. Pracodawca ma bowiem przede wszystkim (...)

fot

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które (...)

fot

Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy bez względu na (...)

fot

Strony stosunku pracy

Stosunek pracy jest to stosunek prawny między pracownikiem a pracodawcą. Stronami stosunku pracy (...)

fot

Jak można dokonać zmian w stosunku pracy?

Zmiana stosunku pracy polega na zmianie ustalonych warunków pracy (np. wynagrodzenia, rodzaju (...)

fot

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń (...)

fot

Jaką dokumentację pracowniczą musi prowadzić pracodawca?

Pojęcie dokumentacji pracowniczej obejmuje akta osobowe pracowników oraz pozostałą dokumentację (...)

fot

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie (...)

fot

Opłaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa geologicznego i górniczego

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika