Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

fot

Jak złożyć zawiadomienie o wyznaczeniu nowego inspektora ochrony danych?

Przetwarzasz dane osobowe? Pamiętaj, że musisz wyznaczyć inspektora ochrony danych (IOD) oraz powiadomić (...)

fot

Jakie są metody rozliczeń VAT?

Różne metody rozliczenia podatku od towarów i usług umożliwiają podatnikom (...)

fot

W jakim zakresie można zmienić statut fundacji?

Kształt normatywny fundacji zależy w znacznym stopniu od woli fundatora, która znajduje wyraz (...)

fot

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio (...)

fot

Podstawowe zasady ustalania przychodów i kosztów w CIT

Przedmiotem opodatkowania w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są, co do (...)

fot

Kto i co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych precyzyjnie wskazuje, w jakim wypadku dany podmiot (...)

fot

Jak opodatkowane jest zbycie nieruchomości w CIT?

Co do zasady, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, jest ich wartość wyrażona (...)

fot

Jak dostać zwrot nadpłaty podatku?

Zdarza się, że podatnik, płatnik lub inkasent wpłacił (bądź też kwota została pobrana) do organu (...)

fot

Rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych

Wybór roku jest ważny z punktu widzenia obowiązków podatnika określonych w ustawie (...)

fot

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Zasada pewności prawa wyraża zakaz odstępowania od utrwalonej praktyki załatwianiaspraw bez ważnej (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika