Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

fot

Wspólne rozliczenie małżonków w PIT za 2018 r.

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między (...)

fot

Jak przekazać 1% podatku za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Podatnik ma prawo wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której naczelnik urzędu skarbowego (...)

fot

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Podatnik, który w roku podatkowym dokonał odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich (...)

fot

Obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi zbiera i przetwarza dane o obrocie produktami (...)

fot

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2018 rok

Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który (...)

fot

Jak podpisać elektronicznie dowolny dokument?

Masz do wysłania dokument, który powinieneś wcześniej podpisać? Długopis zamień na Profil (...)

fot

Zmiana danych w CEIDG

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, gdy zmienią się jego dane, powinien złożyć (...)

fot

Działalność badawczo–rozwojowa w PIT

Podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R), przysługuje ulga polegająca (...)

fot

Spółdzielnia socjalna dla osób z niepełnosprawnościami

Działalność takiej spółdzielni opiera się na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa (...)

fot

Monitorowanie jakości paliw stałych

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, a także rozporządzeń (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika