Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

Jak odpowiednio zabezpieczyć się przy współpracy z kontrahentem zagranicznym?

Co raz więcej polskich przedsiębiorców rozpoczyna współpracę z kontrahentami zagranicznymi. (...)

fot

Świadectwo pracy za pracę w Niemczech

Kiedy w Niemczech można żądać od pracodawcy wystawienia lepszego świadectwa pracy? Po zakończeniu (...)

Czy pracownikowi zajmującemu kierownicze stanowisko przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Zgodnie z art. 1514 kodeksu pracy, pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy (...)

UOKiK może nałożyć karę za niedozwolone porozumienie zawarte przez podwładnego

Przepisy prawa antymonopolowego zawierają zakaz zawierania porozumień eliminujących, ograniczających (...)

fot

Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości po zmarłym współmałżonku

Sprzedaż udziału we własności nieruchomości odziedziczonego po zmarłym współmałżonku (...)

fot

Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela

Instytucja potrącenia, zawarta w art. 498 i nast. k.c., określana jest także jako kompensata albo (...)

fot

Podatek VAT – zmiany obowiązujące od stycznia 2016 roku

Od nowego roku zmienią się sposoby rozliczania podatku VAT. Wynikają one z ustawy z 9 kwietnia 2015 (...)

fot

Nazwa rodzajowa jako element znaku towarowego korzysta ze słabszej ochrony: na przykładzie orzeczenia SA w Warszawie

Znakiem towarowym może być wyłącznie oznaczenie, do używania którego można przyznać prawo (...)

fot

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji - funkcje ochrony przed wrogim przejęciem strategicznych polskich spółek

W dniu 10.7.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o kontroli niektórych inwestycji, mającą na celu (...)

fot

Forma właściwa pełnomocnictw zagranicznych

Praktyka transakcyjna angażująca podmioty zagraniczne mierzy się z trudnością, jaką jest uzyskanie (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika