Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

Kwestia przerwania biegu przedawnienia roszczenia wynikającego z bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności

Rynek wierzytelności w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Jego wartość nominalna w połowie (...)

fot

Zasady amortyzacji budynków

Co do zasady zakupu nieruchomości nie można od razu wpisać w koszty uzyskania przychodów. (...)

fot

Pełnomocnicy procesowi w postępowaniu cywilnym

W postępowaniu przed sądem cywilnym strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać (...)

Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca (...)

fot

Jak rozliczać się z podatku od nieruchomości?

Każdy posiadacz domu, działki budowlanej, czy też lokalu użytkowego bądź mieszkania będącego (...)

fot

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich, oprócz oddłużenia upadłego, ma na celu (...)

fot

W jakim trybie i w jakiej formie powinno być wypłacane pracownikowi wynagrodzenie?

Wypłata wynagrodzenia powinna być dokonana w formie pieniężnej. Jednak wyjątkowo dopuszczalne jest (...)

Znowelizowanie dokumentów – w prawie cywilnymi i procedurze cywilnej.

Udzielanie pożyczek konsumenckich w świetle ustawy o kredycie konsumenckim

Uznanie długu przez dłużnika

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika