Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Prawo

fot

Podstawa wymiaru zasiłków dla pielęgniarek i położnych

Przed 1 września 2018 r. pielęgniarkom i położnym wypłacany był dodatek do wynagrodzenia zasadniczego. (...)

fot

Instytucje finansowe zarządzające środkami PPK

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jakie instytucje (...)

fot

Zmiany dla przebywających na zwolnieniach lekarskich

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu (...)

fot

Jak zawrzeć umowę sprzedaży?

Treścią umowy sprzedaży jest zobowiązanie jednej strony (sprzedawcy) do przeniesienia na drugą stronę (...)

fot

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na (...)

fot

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (...)

fot

Gry hazardowe – obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych

Od 1 kwietnia 2017 r. -  na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych - funkcjonuje (...)

fot

Jak komitety wyborcze powinny postępować z danymi osobowymi po zakończeniu kampanii wyborczej?

Komitety wyborcze przed rozwiązaniem powinny zadbać o bezpieczeństwo zebranych danych osobowych. (...)

fot

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał najniższą podstawę wymiaru składek oraz kwot składek na (...)

fot

Nowe dokumenty dla pracodawców i pracowników

Zmiany prawa dotyczące pracodawców i pracowników, w tym skrócenie okresu przechowywania (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika