Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Prawo

fot

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Niedozwolone (abuzywne) klauzule umowne są to klauzule nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem, które (...)

fot

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Minister właściwy do spraw transportu może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zezwolić na (...)

fot

Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Kartę możemy uzyskać, kontaktując się ze swoją instytucją ubezpieczenia zdrowotnego, która (...)

fot

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

Jeżeli posiadasz wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości - wiążą się z (...)

fot

Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

Podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach jest nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (...)

fot

Co RODO przynosi obywatelom?

RODO stanowić ma m.in. istotny krok na drodze do umacniania praw podstawowych obywateli UE w erze (...)

fot

Co RODO przynosi przedsiębiorcom?

RODO wprowadzić ma m.in. ułatwiania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie i ujednolicenie (...)

fot

Uprzednie konsultacje administratora danych z organem nadzorczym

Według RODO, zawsze kiedy administrator danych nie może znaleźć środków wystarczających (...)

fot

Czym jest zachowek?

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia (...)

fot

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje w określonych przypadkach obowiązek (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika