Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Prawo

fot

Dalsze gromadzenie danych oosobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Poznaj wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców dokumentów (...)

fot

Jak uzyskać zaświadczenie o samodzielności dla lokalu użytkowego?

Jeżeli jesteś np. deweloperem i sprzedajesz lokale użytkowe, to musisz wiedzieć, jakie wymagania (...)

fot

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Przepisy przewidują (...)

fot

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Po wejściu w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każda firma lub instytucja zatrudniająca (...)

fot

Podstawa wymiaru zasiłków dla pielęgniarek i położnych

Przed 1 września 2018 r. pielęgniarkom i położnym wypłacany był dodatek do wynagrodzenia zasadniczego. (...)

fot

Instytucje finansowe zarządzające środkami PPK

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jakie instytucje (...)

fot

Zmiany dla przebywających na zwolnieniach lekarskich

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu (...)

fot

Jak zawrzeć umowę sprzedaży?

Treścią umowy sprzedaży jest zobowiązanie jednej strony (sprzedawcy) do przeniesienia na drugą stronę (...)

fot

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na (...)

fot

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika