Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Prawo

fot

Kiedy MŚP muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

Grupa Robocza Art. 29 przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, kiedy przedsiębiorcy zatrudniający (...)

fot

Zgłaszanie inspektorów ochrony danych i odwoływanie ABI

Zawiadomienia o wyznaczeniu IOD należy dokonywać od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nie należy do (...)

fot

Zasady RODO - nowe podejście do ochrony danych osobowych

RODO nie zmienia istotnie podstaw prawnych lub zasad przetwarzania danych osobowych. Wprowadza jednak (...)

fot

Odpowiedzialność za długi małżonka hazardzisty

Dostępność za pomocą sieci Internet do zagranicznych portali e-gamblingowych i aktualna ocena legalności (...)

fot

Kiedy pośrednik może domagać się wynagrodzenia za swoje świadczenie?

Podstawowym warunkiem dla uznania ważności umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jest (...)

fot

Kiedy można przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wówczas, gdy istnieje tzw. podstawa prawna przetwarzania (...)

Certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych

Jednym z nowych rozwiązań przewidywanych w projekcie nowej UODO jest wprowadzenie mechanizmu certyfikacji (...)

fot

Ocena skutków dla ochrony danych

Przeprowadzenie takiej oceny będzie wymagane, jeżeli operacje przetwarzania danych mogą powodować (...)

fot

Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze (...)

fot

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Roboty budowlane, które wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzi się w oparciu o zatwierdzony (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika