Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Prawo

fot

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Postępowanie związane z ogłoszeniem upadłości jest to pierwsze stadium postępowania upadłościowego. (...)

fot

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa (...)

fot

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

Przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji związanej z poszukiwaniem pracy i możliwością otrzymywania (...)

fot

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

Upadłość konsumenta zazwyczaj powoduje, iż wierzyciele nie odzyskają części swych należności. (...)

fot

Umorzenie niezaspokojonych zobowiązań upadłego konsumenta

Nowe przepisy pozwalają zadłużonym spłacić długi w granicach ich możliwości finansowych i uwolnić (...)

fot

Jak podzielić majątek upadłego konsumenta - plan spłaty wierzycieli

Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego konsumenta określa, w jakim zakresie (...)

Plan spłaty wierzycieli upadłego konsumenta

Zazwyczaj najpierw dłużnik niebędący przedsiębiorcą zostanie zlicytowany (tj przeprowadzona zostanie (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (...)

fot

Emerycie i rencisto, zawiadom ZUS o dodatkowych przychodach do końca lutego

Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni przesłać do (...)

Pracownicze programy emerytalne, czyli jak najlepiej oszczędzać na własną emeryturę

Chyba nie ma pracownika – niezależnie od wieku – który nie zaczyna się w pewnym (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika