Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Prawo

fot

Ile kosztuje postępowanie upadłościowe konsumenta?

Generalnie koszty postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności (...)

Lista państw, z którymi Polska zawarła porozumienie o ruchu bezwizowym

Poniżej prezentujemy listę państw, z którymi Polska podpisała porozumienia o ruchu bezwizowym. Obywatele (...)

Prawo do emerytury górniczej

Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach (...)

fot

Przerwanie i zawieszenie terminu przedawnienia należności względem ZUS

Niezależnie od tego czy w danym przypadku należności względem ZUS przedawniają się z upływem 10 (...)

fot

Jak złożyć skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie podatkowej?

Skarga kasacyjna przysługuje od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny: wyroku albo postanowienia (...)

fot

Ważne zmiany w przedawnieniu należności z tytułu składek wobec ZUS

Zagadnienie długości okresu przedawnienia należności z tytułu składek względem ZUS (składki na (...)

fot

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia (...)

fot

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Postępowanie uproszczone jest swoistą odpowiedzią prawodawcy na postulaty społeczne, domagające (...)

fot

Czy kompensata dla ofiar przestępstw podlega opodatkowaniu PIT?

Wielu podatników, którzy otrzymali kompensatę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej (...)

fot

Czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu PIT?

Osoby, którym spółdzielnie lub gminy umorzyły zaległości czynszowe mają wątpliwości co do tego, (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika