Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Prawo

Elektroniczny instrument płatniczy, instrument pieniądza elektronicznego

Ustawodawca dla uniknięcia wątpliwości w rozumieniu pojęć „elektroniczny instrument płatniczy” (...)

Umowa o kartę płatniczą

Przez umowę o kartę płatniczą wydawca karty płatniczej zobowiązuje się wobec posiadacza karty (...)

Umowa o usługi bankowości elektronicznej

Czymże jest bankowość elektroniczna? Bankowość elektroniczna to dostarczanie bankowych usług i (...)

Zawarcie i rozwiązanie umowy o elektroniczny instrument płatniczy

Stronami umowy o elektroniczny instrument płatniczy jest wydawca i posiadacz. Ustawa sama precyzuje (...)

Kontrola i nadzór nad bankami hipotecznymi

Działalność każdego banku obarczona jest pewnym ryzykiem. W przypadku banku hipotecznego, niebezpieczeństwo (...)

Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych (...)

Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności (...)

Czynności wykonywane przez banki

Ustawa Prawo bankowe określa zasady funkcjonowania banków w Polsce. Banki, jako instytucje finansowe (...)

Kiedy tajemnica bankowa może być uchylona?

Obowiązek banków zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych o klientach w trakcie dokonywania (...)

Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika