Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach (...)

Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności (...)

Czynności wykonywane przez banki

Ustawa Prawo bankowe określa zasady funkcjonowania banków w Polsce. Banki, jako instytucje finansowe (...)

Kiedy tajemnica bankowa może być uchylona?

Obowiązek banków zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych o klientach w trakcie dokonywania czynności (...)

Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni (...)

Zdolność kredytowa

Konieczność wykazania zdolności kredytowej przez kredytobiorców może być przez niektórych odbierana (...)

Umowa kredytu

Dostępność kredytu bankowego jest jedną z podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej. (...)

Oprocentowanie kredytów bankowych

Na podstawie umowy kredytu instytucja kredytowa – najczęściej bank – oddaje do dyspozycji (...)

Szczególne uprawnienia banków

Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi (...)

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Rachunek bankowy, a właściwie środki pieniężne na nim zgromadzone, są oczywiście oprocentowane. (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika