Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Biznes

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Jeżeli przedmiotem zamówienia mają być twórcze prace projektowe, ustawa przewiduje możliwość (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych (...)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Zasady dotyczące zwolnień zbiorowych stosuje się również w razie indywidualnego rozwiązywania (...)

Metoda kasowa - sposób rozliczania podatku VAT dla małych podatników

Metoda kasowa jest szczególnym, dostępnym dla niektórych podatników, sposobem rozliczania podatku (...)

Wystawianie faktur przez nabywcę

Regulacje zawarte w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz w wydanych na (...)

Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która zastąpiła poprzednio (...)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu stanowi szczególny przypadek wewnątrzwspólnotowego (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - podstawowy dokument przetargowy (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest jednym z najważniejszych dokumentów przetargowych. (...)

Nieważność - kiedy zamawiający obowiązany jest unieważnić postępowanie? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzone poprawnie i zgodnie z przepisami daje (...)

Kiedy należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Ustawa o zamówieniach publicznych określa krąg podmiotów, które przy spełnieniu określonych przesłanek, (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika