Udzielamy porad prawnych przez internet już od 15 lat!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zadaj pytanie

Prawo

Czy zawsze można odrzucić spadek? Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli

Reguła ogólna stanowi, iż w ciągu sześciu miesięcy od powzięcia wiadomości o tytule powołania (...)

Czy testament może zostać unieważniony? Nieważność testamentu ze względu na błąd, groźbę lub inne okoliczności

Przepisy prawa spadkowego zawierają wyraźne wyliczenie przyczyn, z powodu których testament (...)

Jakie postanowienia może zawierać testament?

Testament jest czynnością ściśle sformalizowaną, co oznacza, iż na jego treść mogą składać (...)

Emerytura nauczyciela

Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń (...)

Zasady postępowania przed Trybunałem Strasburskim

Trybunał rozpatruje skargi od każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy osób, która uważa, (...)

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych (...)

Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

Stan klęski żywiołowej jest jednym ze stanów nadzwyczajnych, który może zostać wprowadzone (...)

Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. (...)

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Postępowanie sądowoadministracyjne zgodnie z wymaganiami Konstytucji jest postępowaniem dwuinstancyjnym. (...)

Jak zaskarżyć niekorzystne postanowienie sądu administracyjnego?

W postępowaniu sądowoadministracyjnym sąd orzeka w formie postanowień lub wyroków. W zależności (...)

< >

Porady prawne online - bezpłatna wycena!

Bezpłatna, błyskawiczna wycena. Sprawdź bez zobowiązań!

 Zapytaj prawnika